Brain Hack

Cập nhật và giải thích các khái niệm, concept, idea mới. Đọc thêm mỗi ngày để chúng ta phát triển kiến thức của bản thân.

SharePoint là nền tảng cộng tác và quản lý nội dung của Microsoft, giúp các nhóm làm việc cùng nhau...
Lập trình viên thường sử dụng nhiều ngôn ngữ và kỹ thuật để xây dựng ứng dụng, phần mềm và...
Axios là một thư viện JavaScript nhẹ nhưng có tính đơn giản hóa cao quá trình thực hiện các yêu...
Lập trình nhúng đầu tiên được phát triển hơn 50 năm trước. Ngày nay, các hệ thống nhúng bao quanh...
Greedy algorithm (thuật toán tham lam) là một phương pháp giải quyết vấn đề được sử dụng rộng rãi trong...
JavaScript có khả năng thực hiện các hướng dẫn đồng bộ (hoặc không đồng bộ). Có một vài tính năng...
Chất lượng của mã nguồn có thể được đánh giá dựa trên nhiều khía cạnh và tiêu chí khác nhau....
Prompt Engineer là một thuật ngữ đang trở nên ngày càng phổ biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo...
Java Core được sử dụng rộng rãi trong lập trình trên các thiết bị di động, đặc biệt là trên...
Trong số các khái niệm công nghệ mới xuất hiện, serverless đang thu hút sự chú ý và trở thành...